Workshops & labb

Att skriva genom att dansa – En skrivarworkshop som väver samman koreografi och textproduktion till en och samma praktik. Deltagarna erbjuds insikt i projektets rörelsebaserade skrivstrategi och därifrån uppmuntras att själva åter-nedteckna dess narrativ. Denna workshop välkomnar deltagare med eller utan skriverfarenhet och pågår i fyra dagar under ledningen av Cristina Caprioli.

Att dansa genom att skriva – En dansworkshop som likställer koreografi till ett skrivande. Deltagarna erbjuds insikt i projektets skrivbaserade rörelsestrategi och får möjlighet att själva dansa föreställningarnas rörelsematerial. Denna workshop välkomnar deltagare med eller utan förkunskap i dans och pågår i fyra dagar under ledningen av Cristina Caprioli.

Trans_Lab – Detta laboratorium förespråkar koreografi som trans-dispositiv, till förmån för upprätthållen skillnad. Särskilt fokus riktas mot skriftens förvillande singularitet och skrivandets driftbenägenhet. Därifrån bedrivs arbetet av en sammanflätning av teoretiska studier och danspraktik framställd av gester, texter, rörelser och bilder, där koreografi bebor olika materialitet och förändrar därmed dess konnotationer – och sig själv. I syfte att konfigurera ett narrativ som sammanfaller med transfiguration, därför opålitligt obeständig, men påtagligt ”här”. Laboratoriet ger insikt i Cristina Capriolis arbete och välkomnar deltagare från fälten koreografi, film, bildkonst, arkitektur, litteratur, teori etc. Laboratoriet pågår i fyra dagar under ledning av Cristina Caprioli och ccap teamet.

HÄR MEN INTE HÄR BORTKOMMET LABORATORIUM I SIKTE – Fram tills idag har projektet Här, här och här här och här, här här här och här, här. varit ett följdriktigt ”svenskt ”projekt. Inte bara talar och skriver det på svenska, utan även dansar på svenska, eller snarare, är en koreografi som artikulerar, besvarar och är inbäddad i den svenska kontexten. Likväl påstår projektet att dess koreografi är fler-semiotiskt och därmed oberoende av sin konstitutiva språkliga avgränsning. Laboratoriet utmanar detta påstående och frågar om projektet överlever en terräng där inte bara det svenska språket utan även den svenska språkliga kontexten är främmande. Vidare testar det om denna koreografis anspråk på att vara fler-semiotisk och därmed att frodas i differensen, gör sig giltigt inför den differens som en främmande språklig terräng förkroppsligar.

Med andra ord, frågas:
Hur kan denna koreografi upprätthålla sitt självförvållade främlingskap när den interagerar med det främmande?
Kan denna koreografis självförfrämligade narrativ utbyta sina särdrag med ett främmande narrativ?

Frågorna ställs i relation till utsagan, “Jag har endast detta språk och det är inte mitt. Detta språk kan endast talas på detta språk” (Jacques Derrida). Vidare till skrivandet som ”åter-vändning till singularitet” (Julia Kristeva), till “Écriture féminine” (Hélène Cixous’) och dess litteratur (Clarice Lispector m.fl.). Detta utgör laboratoriets granskningsbana, längs vilken ”svenska” kroppar, gester, bilder, platser, rörelser och omvägar växelverkar med besökta terräng. Dessutom, eftersom laboratoriet siktar mot ett överträdande av språkliga inhägnaden, utan att kompromissa specificitet, måste projektets förmedlingsstrategier omprövas, likaså kommunikation i vidare mening. Och slutligen frammana den språkliga vändning som säkrar en utbytesbenägen koreografi, byggd på ömsesidigt erkännande inkännande. Främmande för samtliga, dissonant och gemensam.

Nya frågor uppstår:
I vilken grad överbryggar det tvärspråkliga en ömsesidig oförståelse?
Vad förmår det sinnessensibla? Och vem talar en trans-formation till?
Slutligen, hur konverserar en flock främmande människor i och om koreografi?

Laboratoriet dyker i dessa frågor och arbetar mellan språken.

Arbetet alternerar gruppsamtal med individuella studier och individuella praktiker med kollektivt räfflandes. Berättelser skrivs, rivs och dansas. Andra rörelser korsar andra behörigheter. Filmmaterial iakttas, spelas in och redigeras. Koreografi framställs och nedmonteras, delas och undanhålls. Varje spår uppmärksammas i detalj och tillåts att förgrenas, siktet förtunnas och lyssnandet högprioriteras.

Laboratoriet pågår i tio dagar och välkomnar femton deltagare från fälten koreografi, film, bildkonst, arkitektur, litteratur, teori etc. Arbetet bedrivs kollektivt under ledning av Cristina Caprioli, Anja Arnquist och Madeleine Lindh. Om deltagare tillåter, bedrivs laboratoriet offentligt. Framställt arbetsmaterial samlas till en digital dokumentation att fördelas mellan deltagare, vid önskemål även med sajtsamhället.

OBS! detta laboratorium har ännu ej genomförts.