Notes on a Pebble

Yellow2_5302 2

I en interaktiv installation projiceras projektets film Yellow Labor på rad mot en långvägg. Hukandes under filmerna, åter-nedtecknar åskådarna romanens berättelse på en mängd gulmålade småstenar utspridda på golvet. Denna aktivitet upprätthålls tills hela texten omdisponerats. Ett ord i taget, en sten efter nästa, spåras en gult glänsande bana som är en bok, lätt att överblicka men svårläst. Installationen anlägger en väg och genom det iscensätter den skrivandets tidskrävande omständliga arbetsresa från en plats till en mängd bitar, där mening itudelas i beståndsdelar. Eller snarare, åter-skrivs. Av och med Cristina Caprioli och besökande åskådare.

Koreografi, text och medverkan Cristina Caprioli och besökande åskådare

Premiär maj 2016 Stazione Leopolda Fabbrica Europa festival Florens Italien

Yellow IMG_5309