Hyra lokal

Kontorsplatser:

2 mindre kontorsrum om 10 m² med fönster ut mot allén. Del i kök, mötesrum samt Wi-Fi ingår. Hyran för ett mindre kontorsrum är 2 000 SEK/mån.

1 större kontorsrum utan fönster för 1 eller 2 personer om ca 20 m². Del i kök, mötesrum samt Wi-Fi ingår. Hyran för det större kontorsrummet är 3 000 SEK/mån.

Lokaler:

Hall om 650 m². Kan hyras för storskaliga repetitioner, filminspelningar, workshops, seminarier, kurser, mm. Hallen är utrustad med dansmatta som vid längre uthyrningar kan tas bort.

Stor studio med pelare om 240 m². Kan hyras för repetitioner, workshops, seminarier, kurser, sammankomster mm. Studion är inte utrustad med dansmatta men det kan vid längre uthyrning läggas på.

Det är möjligt att hyra såväl hallen som den stora studion per timme, dag, vecka eller månad.

Tillgänglighet
Lokalerna är tillgänglighetsanpassade. Det finns hissar och större toaletter. Tyvärr finns inte hörslinga installerad eller hjälpmedel för synvariationer.

För mer information om uthyrning och bokning kontakta: julia.sundberg@ccap.se. Uppge gärna följande information: önskade datum och tider, kontaktuppgifter med namn, adress och telefon, ev. företagsinformation med organisationsnummer samt en kort beskrivning av projekt eller aktivitet.

Prisskala
Institutioner och kommersiella organisationer: 1000 – 500 kr/timme
Semi-institutioner, organisationer eller andra med stabil budget: 500 – 300 kr/timme
Icke-institutionella workshops, klasser mm med deltagaravgift: 400 – 250 kr/timme
Icke-institutionella organisationer och individer för repetitioner: 300 – 200 kr/timme

HALLEN

STORA STUDION

MINDRE KONTORSRUM

STÖRRE KONTORSRUM

MÖTESRUM