cloth utställning

cloth är en installation och utställning som omprövar formatet, platsen och sammanhanget för tillblivelse och synliggörande av såväl koreografi som fotografi. 

Här förespråkas koreografi som ett täckande, snarare än ett avslöjande av form/mening. Som ett sätt att avtäcka genom att dölja – i både konkret och metaforisk mening. cloth refererar till barockestetikens klärobskyr och begreppet veck såsom beskrivet av filosofen Gilles Deleuze. En rad centrala frågor om makt adresseras, samtidigt som det det icke avslöjande täckandet uppmärksammas som en valbar politisk strategi. Avsikten är att låta den konstestetiska erfarenheten föra en diskussion om det fördolda i sociala, kulturella och politiska termer.

cloth är formulerad av Cristina Caprioli i samarbete med fotograf Håkan Larsson, och presenterades under egen regi i Svarta Huset i Stockholm 2015 (se trailer ovan). Installationen är platsspecifik och utvecklar sig i relation till de(t) rum den bebor. cloth producerades tidigare i annorlunda form med stöd av Scenkonst Sörmland och Katrineholms Konsthall, där den stod inför offentlig beskådning 2014. Hösten 2017 visades installationen med titeln I det dolda på Millesgården.

Den konceptuella ramen är en serie fotografier av live-performancet cloth, med den hukande krypande kvinnliga figuren som centralt tema. Installationen rymmer också film, bildspel, objekt, publikation och vid tillfällen live performance.

cloth anger också det rumsliga sammanhanget för ccap-föreställningen Sadness extended, vilken förskjuter men också bekräftar tankelandskapet och den transmateriella texturen av cloth.

För mer information, kontakta masha.taavoniku@ccap.se

I det dolda på Millesgården hösten 2017