ccap

ccap är en oberoende organisation för produktion och distribution av koreografi under ledning av Cristina Caprioli.

ccap arbetar med transdisciplinära konstprojekt och sociala aktiviteter genom föreställningar, installationer, publikationer, workshops, etc.

ccap finns sedan 2010 i egna arbetslokaler på Körsbärsvägen i Stockholm, och från mars 2019 även i HALLEN i Farsta.

ccap erhåller verksamhetsstöd från Region Stockholm, Statens Kulturråd och Stockholms Stad.