att att

att att (1) 

Några obestämda figurer åter-nedtecknar okända förlagor med oerhörd noggrannhet men fastnar i det outtalade och nedtecknar ingens obestämbarhet. Likväl, där ingen kropp tar vid och ingen klar betydelse framställs, gör sig andra figurer och andra utsagor giltiga. Där det tvetydiga utviker sig och tillåts. 

att att är en härva gester som tillhör ingen, en rappsnabb över-mängd hypertydliga o-ägda rörelser. Utförda av en flock ryggradslösa transmänskliga språkmaskiner med oförklarligt dålig hållning, tysttalandes med outtalbar precision. Vid en inhägnad plats, nära inpå, flera mil bort.  

att att uppstår vid en serie överföringar av föregivna rörelsesekvenser, där de dansande figurerna hänger sig fullständig exakthet av beskrivande genom att avstå från tolkning eller annan erövringsstrategi – och medan de dansar med ovillkorlig lojalitet till förlagan, införlivar de sig själva inom andra platser. Vi ser en koreografi som är en mångfald specifika narrativ. Varseblivna och framställda och ändå aldrig beslagtagna. Inte för oss att begripa eller någonsin behärska, utan snarare tillåta och besvara – och genast lämna därhän. 

Koreografi Cristina Caprioli
Förstudie  2012 Love Källman, Madeleine Lindh 
Medverkande 2013 Sophie Augot, Ulrika Berg, Philip Berlin, Emelie Johansson, Love Källman 
Medverkande 2014 Sophie Augot, Ulrika Berg, Philip Berlin, pavleheidler, Emelie Johansson, Sebastian Lingserius, Pontus Petterson 
Medverkande 2015 Ulrika Berg, Philip Berlin, Pavle Heidler, Emelie Johansson, Sebastian Lingserius, Louise Perming, Pontus Petterson 
Åter-nedtecknat material Juli material av Cristina Caprioli 
Film/ljus Cristina Caprioli  
Filmredigering Madeleine Lindh  

(1) Titeln att att är ett (partiellt) plagiat av Att att dröngrajma, vilket är titeln av en (politisk) essä i format av en poetisk mono_dialog av författaren Johan Jönson. Att att dröngrajma har varit utgångsplatsen utifrån vilken Cristina Caprioli, ccap och Johan Jönson utstakat de spår som angett att att, The Piece, 60Pieces, trans_speeches och ännu pågående koreografiska ansatser. 

att att rider

att att_img4