Integrity policy

(This information is currently only available in Swedish)

Så här hanterar ccap dina personuppgifter

Denna policy beskriver hur ccap samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Policyn omfattar vår hemsida, nyhetsbrev och dylika mailutskick (via ymlp.com), samt interna servrar som enbart är tillgängliga för ccaps administrativa personal. 

Personuppgifter
Följande personuppgifter insamlas och används av ccap:

  • För nyhetsbrev och mailutskick samlas och behandlas e-postadress.
  • För hyres- och residenskontrakt samlas och behandlas personnummer/organisations-nummer, namn, adress, telefon, e-postadress, eventuellt projektnamn och syfte, hyresdatum och inhyrningspris.
  • För studiecirklar genom ABF Stockholm samlas och behandlas personnummer, namn, och adress.
  • Bilder och videofilmer insamlas och kan används på ccaps Instagram, Facebook, Vimeo och hemsida. I möjligaste mån insamlar ccap samtycke för detta, som när som helst kan dras tillbaka. Bilder och videfilmer som skapas i syfte för journalistiskt, konstnärligt, litterärt eller akademiskt skapande är dock undantagna GDPR.

Vi samlar inte in mer information än vad vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig eller för vårt behov av att föra statistik. Då vi har rapporteringsskyldighet till bidragsgivare behöver vi dela med oss av vår statistik till tredje part. De personuppgifter som kan komma att delas är namn, projektnamn, syfte och hyresdatum vad gäller hyres- och residensverksamheten. Publikstatistik rapporteras endast in anonymt. 

Syftet med behandlingen
Syftet med behandlingen av e-postadresser är att kunna skicka ut nyheter, dokument och inbjudningar som rör verksamheten. E-postadresserna delas ej med tredje part. Syftet med behandling av namn på hyresgäster och residenter är att informera allmänheten om den verksamhet som pågår inom vår organisation. Syftet med behandling av foton från våra händelser och videoklipp från våra projekt är att berätta om och förmedla verksamheten för allmänheten, alternativt att förmedla ett konstnärligt innehåll.

Hantering
Personuppgifter som samlats in för nyhetsprenumerationer kommer att finnas kvar till dess att du själv väljer att avanmäla dig från dem. Lagring av foton och filmer lagras på obestämd tid, så till vida ditt samtycke inte dras in. Hyresavtal, residensavtal och anställningskontrakt lagras under 10 års tid, och raderas sedan från våra servrar. Namn på hyresgäster och residenter sparas dock på obestämd tid på våra servrar och på vår hemsida. Ingen tredje part har tillgång till de personuppgifter som hanteras så länge det inte avtalats i förväg (exempelvis för studiecirklar med ABF Stockholm) och så länge inte lagen kräver att vi delar dem.

Rättslig grund
Eftersom det ingår i ccaps uppdrag att tillgängliggöra koreografi som en samhällsrelevant praktik samt anordna och iscensätta sådana mötesplatser, är det nödvändigt att informera allmänheten om ccaps verksamhet för att fullfölja uppdraget. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är därmed av allmänt intresse och för verksamheten av särskilt intresse. I möjligaste mån inhämtas även samtycke från den registrerade. Samtycket kan när som helst återkallas utan att det är till nackdel för den som väljer det.

Rättigheter
För att ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv eller invända mot en personuppgiftsbehandling, eller om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig, kan du kontakta oss på info@ccap.se.

Uppdateringar
Denna policy trädde i kraft den 25 maj 2018. Uppdateringar kan komma att ske och meddelas i sådant fall via denna policy. Den senaste uppdateringen skedde 24 maj 2018.