Efter föreställningen

Efter besöket hos TRÄD kan barnen komma att fortsätta fantisera kring vad de varit med om, och i fas med sina sinnen på högvarv även dikta upp nya upplevelser. Detta “eftersläp” av uttryck kräver inget annat än tid och utrymme till att minnas och återuppleva. Men, vill man stödja barnens lust (och behov) att fantisera vidare, finns här några enkla knep som stimulerar barnen till att uppdikta och framställa egna platser, bilder, rörelser, stämningar och känslor.

Några barn skapade en egen skog, medan andra ritade och berättade om sina upplevelser.