team-organisationer

c.off  

c.off är en ideell utom-institutionell plats för utveckling av och utbyten mellan interdisciplinära koreografier. c.off erbjuder residens och praktiska förutsättningar för organisationer och individer att ompröva, artikulera och förändra sina konstnärliga praktiker i en diskursiv omgivning. c.off initierar och bedriver omfattande konstnärliga projekt som omprövar sociala och politiska diskurser, så som de pågående projekten KROPPSFUNKTION och (im)perfekta koreografier. c.off grundades 2004 av Cristina Caprioli, leddes mellan 2013 och 2015 av Hanna Wildow, leds från och med mars 2016 av Izabella Borzecka.

c.off erhåller anslag från Kulturrådet, Stockholms stad, Kulturbryggan, Vinnova, Postkodlotteriet och Arvsfonden.

www.coff.se

KROPPSFUNKTION

KROPPSFUNKTION är ett konstnärligt forskningsprojekt som undersöker och utmanar den normativa för-förståelsen av kropp, funktion och språk inom koreografipraktikens fält. Arbetets teoretiska referens är crip theory, utifrån vilken projektet föreslår att de så kallade intellektuella, kommunikativa och kognitiva nedsättningar är specifika färdigheter. Vidare nyttjar projektet den koreografiska praktikens gränsöverskridande metodologier i syfte att förkroppsliga normbrytande handlingar genom vilka funktionsnedsättningar bemyndigas som samhällskonstitutiva. Projektet ägs av c.off och bedrivs av konstnärliga samarbetsparter från dagverksamhetscentret VIDA Omsorg, gymnasieskolorna Kung Saga och Lindeparken, samt de konstnärliga organisationerna Shake it Collaborations och ccap. 

www.kroppsfunktion.se