Sunday run_up

Initiativet grundar sig i en önskan att stödja och bereda plats för normbrytande konstpraktiker och sociala processer. 

SUNDAY RUN_UP välkomnar koreografi, performance, musik, konst, litteratur och teori praktiker till en serie kollektiva evenemang. 

I motsats till nuvarande kulturpolitik och givna utbytesekonomier, framhåller Sunday run_up det brådskande och närmast trängande behov för konstnärer (och publik) att verka inom en icke marknadsdriven situation, obetingad av institutioner, kritiker och andra självutnämnda överordningar. Därför bereder det ett performativt sammanhang där samtliga deltagare, publik inkluderad, har möjlighet att delge, förnimma och besvara föreslagna konstnärliga inslag och genom det kollektivt formulera sammanhanget som sådant. Intentionen är att möjliggöra konstnärliga utbyten genom att utmana normativa former och format av både produktion av och deltagande i konst. Det slutliga syftet är att förespråka en heterogenitet av särskilda singulariteter som själva förutsättningen för tillblivelsen av en tillåtande, kritiskt artikulerad, emanciperad, förnyad gemenskap.  

Initiativtagare och omhändertagande 
Ulrika Berg 
Philip Berlin 
Cristina Caprioli  

SUNDAY RUN_UP medverkande 2014-2017

clud sunday

 

IMG_1493