Omkretz

walk spin strut limp bend stretch kneel chop blur press loose thrust lead stalk push hold pull hide carry and run  

Två dansare utför en serie komplexa och hypersnabba rörelsesekvenser i framfart över en långsmal bana, från en ände till nästa där de tvärvänder och fortsätter i motsatt riktning. Under tiden roterar banan 400 grader hela rummet runt, gradvis och medsols. Med banan förskjuts även rörelsernas bågar och koreografin böjer sin riktning. Den ena bågen efter en annan, i tvärvändning efter vridning kretsar dansen sin omkrets. I en enda (fler-riktad) framåtrörelse – i en ständig vändning utan återvändo. 

Omkretz kretsar kring stegets framåtriktade bana genom att rusa fram en virvelrörelse av mikro-skiften vars riktning alltid är flera, och en bana oundvikligen en härva av spår. Därför, en rusning som är en teknisk utmaning och samtidigt ett emotionellt äventyr. 

Slutligen, är Omkretz ett projekt i minimalismens anda, men i form av en entropi av inordnade hyperboler. Projektet tar avstamp vid Steve Reichs oktett Eight Lines som anger styckets strukturmodell, vidare ersatt av en härva akustiska och elektroniska ljudglidningar – varvid minimalismen återges som det mikromaliska

Omkretz DSC_4681

Tidiga utkast gjordes i produktionerna Houses (2003), very very (2006) och cut-outs & trees (2010). Omkretz återupptar dessa utkast, för att genast omkasta dess riktning och driva dem till sin yttersta spets.  

Koreografi Cristina Caprioli  
Dansare Philip Berlin, Ulrika Berg (2014 2015), Madeleine Lindh (2016)
Ljudbild & livemusik Yoann Durant
Fotografi & film Teitur Ardal 

För fulldokumentation kontakta: info@ccap.se

Omkretz rider

Omkretz DSC_4590