Projekt

Ett skrivarprojekt i koreografi

Tre kvinnor ägnar sig åt ohämmad meningsproduktion – och för att dansa skriver en bok som är flera. De låter kroppen ockupera orden, dansar en stund, inreder ett rum, och går därifrån. Koreografin tar sig till ett vilseledande spetsmönster med osäkra tendenser som vandrar varstans. Och medan språket mutar logiken skiftar landskapen, och där berättelsen skrider utan manus skriver dansarna varandra i någon annans hand och färdas emellan.

Projektet förespråkar koreografi som ett flätande av mellanmening, det som navigerar mellan orden och gesten, mellan framställning och åskådning, mellan ömsesidigt inkännande erkännande och det bevekta avskrivna. Ett mellan där varje plats är ett enskilt här som är flera. Insnörda i flera. Strax skingrade och hopade i oordning. Där mellanmening stortrivs, blir hög och instabil, vackert ihärdig. Koreografi som ett Babels torn, lutandes.

Projektet bedrivs av Anja Arnquist, Cristina Caprioli och Madeleine Lindh, tre dansare som samarbetat under flera år, inom flera projekt och produktioner. I detta projekt bejakar de den samstämmiga dissonansens dem emellan och däri vandrar språkens, kropparnas och platsernas omvägar. Och på väg till och ifrån, etsas en sällsam klang som förblir tydligt obestämd.

Projektet har hitintills utfallit i tre publikationer, tre installationer, en föreställning, en föreläsning, en performativ läsning och ett laboratorium. Vilka har presenterats i Stockholm, Göteborg och Florens. Nästkommande presentationer sker i Köpenhamn och Umeå.

Koreografi Anja Arnquist, Cristina Caprioli, Madeleine Lindh
Performers Anja Arnquist, Madeleine Lindh
Text Anja Arnquist, Madeleine Lindh – pådriven av Cristina Caprioli
Film Cristina Caprioli
Filmredigering Madeleine Lindh
Fotografi Tina Eriksson Fredriksson

 

KURVAN_4919

PROJEKTUTFALL  

Här, här och här här och här, här här här och här, här. PUBLIKATION
Annorstädes PUBLIKATION
VIKTEXT PUBLIKATION 

Ett Här PERFORMATIV LÄSNING
HÄR DANS och FIMINSTALLATION
Här, här och här här och här, här här här och här, här. DANS och FILMFÖRESTÄLLNING
Överallt FILMINSTALLATION

Notes on a Pebble INTERAKTIV INSTALLATION
Notes on a Tumble KOREO_FÖRELÄSNING 

Att skriva genom att dansa WORKSHOP
Att dansa genom att skriva WORKSHOP

TRANS_CHOREOGRAPHY LABORATORIUM
HÄR MEN INTE HÄR BORTKOMMET LABORATORIUM

Förstudie höst 2011
Första arbetsperiod vår 2013
Arbetsresa sommar 2013
Film- och textredigering sommar 2013 2014
Andra arbetsperiod sommar och höst 2015
Tredje arbetsperiod våren 2016
Fjärde arbetsperiod våren 2017

Här här US bakben