Notes on a Tumble

En koreo_föreläsning av och med Cristina Caprioli (OBS! engelska)

BIRD_5951

Denna föreläsning är en text som ”dansar” projektets teoretiska landskap enligt dess mellanmening förgreningsstrategi. Ord, gester och skyltar som anger en koreografi med en annan. Föreläsningen vill vara poesi och en essä. Informativ och förvillande på samma gång. Framförallt är den en ett dispositiv som antänder samtal, seminarier, workshops, laboratorier och andra utbyten. Av och med Cristina Caprioli (OBS! på engelska)

Framförd för första gången juni 2015 på Moderna Museet i Stockholm inom ramen av symposiet Translate Intertwine Transgress.

Notes on a Tumble text

Sign_4573