Här, här filmer

Här här flottiljer_6068

51 filmer, sammanställda till tio narrativ projiceras på rummets väggar, golv, hörn och tak, och översmärrar alla dess ytor med sina milda ödemarker. Filmerna är filmade i Nevada, Death Valley (Stovepipe & Amargosa) och California (Trone, Pismo, Highway 1) och skildrar obebodda platser, där två kvinnofigurer vandrar vilse, förlorade och återfunna i de obeträdda. Överallt, de skiftande landskapen blir till ett omdisponeringsnarrativ, framställd och nedbruten av de passerande detaljerna, blicken vidöppen, alltid i rörelse, hand i hand med sentiment.

Filmerna utgör Här, här och här här och här, här här här och här, här.-projektets kärna, och är konstitutiv till alla dess beståndsdelar, även när frånvarande. Och omvänt, filmerna upprätthåller samtliga beståndsdelars narrativ, även när ur sikte. Här framställs filmerna för sig själva, tillsammans.

Kurvan
Parabol
Skugga
Trailers
Containers
Trappa
Ljud
Färden
Synrand
Flottiljer

Koreografi Anja Arnquist, Cristina Caprioli, Madeleine Lindh
Medverkande Anja Arnquist, Madeleine Lindh
Film och fotografi Cristina Caprioli
Film– och ljudredigering Madeleine Lindh

Här här filmsvit_1258

Överallt – filminstallation

Filmade ödemarker överflödar rummet. Text utan ord, litteratur i dina ögon, denna installation berättar två kvinnors resa i tomma landskap, i det omärkta. Dimsynade, siktar dem på detaljen och följer vandringens intrig. Dansen blir ett seende och landskapet hamnar i din famn. Denna installation är en brant drömkoreografi i Terrence Malicks anda, på spaning efter en Sofia Coppola-lucka. Stringens i det milda, förlorad tid, återhållen – förundran inuti det vilda.

Medverkande Anja Arnquist, Madeleine Lindh
Film och foto Cristina Caprioli
Film- och ljudredigering Madeleine Lindh

Filmerna är inspelade i Nevadas ödemark under romanens dansande resa och skildrar de poetiska landskap som anger hela projektet.