HALLEN I FARSTA

Under mars 2019 har ccap förvandlat en 650 m² stor sporthall i Farsta, en av Stockholms södra förorter, till ett nytt offentligt utrymme för koreografi och radikal konst i stort. HALLEN i Farsta stödjer och tillgängliggör vår tids koreografi för en mångfald publik och sociala områden.

HALLEN erbjuder en plats för oväntade utbyten.
HALLEN är ett centrum för perifera rörelser.
HALLEN upprätthåller arbetet för såväl ccap som ett antal konstnärliga samarbetare och gäster.
HALLEN förespråkar den koreografiska händelsen som relevant för ett rättvist samhälle. Alla evenemang är gratis.
HALLEN är ett pilotprojekt som planeras att löpa i tre år, i samarbete med flera samproducerande partners.
HALLEN initieras med finansiering från Kulturrådet, Region Stockholm och Stockholms Stad.

VÅR & SOMMAR 2019 – offentliga evenemang och andra aktiviteter
HALLEN öppnar den 18 mars med ccap-installationen TRÄD, som löper under en period om två månader av interaktion med barn från för- och särskolor i Farsta. Verksamheten fortsätter under våren med ccap-projektet DiM_Dans i Mängd, utfört för och med asylsökande. Mellan maj och juli är HALLEN bebodd av sommarlovsaktiviteter, workshoppar, laboratorier, residens och konstnärliga arbetsprocesser, som återkommande faller ut i offentliga visningar. Alla aktiviteter riktar sig mot såväl kollegor som lokal publik.

Om du är intresserad av att hyra lokal eller kontorsplats i klicka här för mer info.

Kontakta julia.sundberg@ccap.se om du vill komma på besök!

Besöksadress:
Mårbackagatan 11
123 43 Farsta