DiM_Dans i Mängd

DiM_Dans i Mängd bjuder in äldre, asylsökande och vuxna med funktionsvariationer att tillsammans med ccap:s konstnärliga medarbetare forma sammanhang som möjliggör kreativa samspel. Genom workshops, skapande processer och publika kollektiva evenemang, engageras deltagarna i konstnärliga projekt som mobiliserar kroppen och stimulerar alla sinnen.

Arbetet grundar sig i övertygelsen att konsten, inte minst dans, för människor samman. Och att varje människa, oavsett förutsättning bör få möjlighet att manifestera sin röst i konstnärliga termer och därigenom vara delaktig i formandet av vårt gemensamma kultur. Projektet vänder sig specifikt till människor som självmant inte skulle söka sig till ccap:s konstnärliga verksamhet, som kanske aldrig deltagit i ett konstnärligt sammanhang och vill, men inte vågar, ta första steget. Projektet sker i samverkan med lokala samarbetspartners som äldrecenter, ungdomsgårdar och andra socialt engagerade kommunala och oberoende organisationer och föreningar.

Under hösten 2018 och våren 2019 samarbetar ccap med medverkande från Stadsmissionens Äldrecenter. 2018 genomfördes 7 workshops och 4 offentliga kollektiva evenemang. Våren 2019 sker dessutom ett antal workshops i samarbete med Midsommargården.