Bakvända SNED_steg

Denna koreografi stegar en ojämn gång, med vilken den kastar sig från en plats till den nästa utan att positionera sig. Eller ta sig framåt.

Titeln Bakvända SNED_steg är en (ledig) översättning av engelskan CRIP_walk Retrograde som bokstavligt pekar på arbetets fokus.

The crip-walk är The Crips kännetecknande danssteg. The Crips är det ökända gäng från South Central-området i Los Angeles, som under 70-talets början var en förgrening av The Black Panthers, men som snabbt blev involverat i knarkhandel, vapen, rån, mord och andra våldsrelaterade brott. Det som först var en grupp aktivister förändrades då till ett löst sammanhållet nätverk av enskilda kriminella gäng, ofta i öppet krig med varandra. Idag är The Crips USAs starkaste gängsamling med ett medlemskap som väl överstiger 30 000 medlemmar.

The Crips etablerade redan från början sin egen kläd- och dansstil. Blåa kostymer, hattar och käppar, och en ojämn gång, som ett baksträvande haltande, vilket så småningom blev crip-steget (crip för cripple). Crip-steget är en mängd intrikata stegsekvenser som dansas med en självsäker, utmanande attityd, höfter fram, vikten nedsläppt, lössläppta leder i vågade vridningar, skiftande sväng mellan tåspets och häl, i komplexa mönster av snabbt och intrikat fotarbete som stannar på en plats. Vid gatuhörnet, på sin ”plats”, manifesterar Crip-stegen sin ”swag” och erövrar ett eget territorium (i kropp, språk och rörelse). Crip-stegen blev därför en symbol för självbestämmande. En symbol som också angav formerna för rapkulturens tidiga revolution. Och sedan upptogs av hiphop-dansen och -musikindustrin vars kännetecken ännu idag är det sneda steget och dess svängiga uttryck.

Bakvända SNED_steg anammar Crip-stegens snabbfotade komplexa sväng, men vänder det in och ut, sprider den över ett vidöppet fält där ett gäng tveksamma figurer dansar med obestämda steg i obalans mellan platser. Varken tuffa eller aggressiva utan snarare avspänt vaga i sitt utsvävande sväng, i ett självvalt ”utanförskap”. Istället för att bekräfta individen, och den kultur han tillhör, förskingrar denna koreografi sina steg och med det även själva idén om individen och av stammens anspråk på ett eget territorium.

Till slut. Bakvända står för Retrograde. Retrograde betyder en baklängesrörelse. Vanligtvis i meningen av regressiv, negativ, nedfallande, ovälkommen, reaktionär, eller av en återgång till tidigare och sämre betingelser. Inom astrologi däremot, betyder Retrograde en färdriktningsomvändning från det normala (från öst till väst). Inom geologi står det för en metamorfos, en form-förändring som medförts av sänkt temperatur och minskat tryck. Retrograde även är titeln på en James Blake-låt, där han låter en loopmaskin förvränga sin sång, så att han kan sjunga med annan röst. I denna koreografi står Retrograde för den vändning som vänder en riktning och som på grund av kyla och lågt blodtryck ändrar sin morfologi men förblir densamme. Som likt James Blake, stegar en baklängesrörelse som får honom att ändra sin röst och genom det kliva in i en oändlig loop av självgenererande differens.