cloth.0 utställning

cloth.0 är en installation som omprövar formatet, platsen och sammanhanget för tillblivelse och synliggörande av koreografi såväl som av fotografi. 

cloth.0 verkställer det tankelandskap som uppenbarats inom projektet cloth, vars kärnfokus varit koreografins trans-materialitet, och den performativa framställningen av denna trans-materialitet. Här förespråkas koreografi som ett täckande, snarare än ett avslöjande av form/mening. Som ett sätt att avtäcka genom att dölja – i både konkret och metaforisk mening. cloth.0 refererar till barockestetiken och begreppet veck såsom beskrivet av filosofen Gilles Deleuze. En rad centrala frågor om makt adresseras, samtidigt som det det icke avslöjande täckandet uppmärksammas som en valbar politisk strategi. Avsikten är att låta den konstestetiska erfarenheten föra en diskussion om det fördolda i sociala, kulturella och politiska termer.

Installationens konceptuella ram är en serie fotografier av live-installationen cloth, med den hukande krypande kvinnliga figuren som centralt tema.

Kvinnlig figur
200 transparenta kopior av en och samma bild hänger uppradade längs 20 meter tvärsöver rummet. Den svartvita bilden är tagen med långtidsexponering under täcket och skildrar en kvinnlig figur i rörelse bortom betraktarens blick. 

Film
En filmatisering av cloth live ovanifrån visas i oordning på fem golvade skärmar. Filmens ljudbild utgör utställningens/rummets ljudlandskap.

Bildspel
En serie om trettio fotografier tagna med långtidsexponering under täcket av cloth live är sammanställda till ett bildspel vars långsamma skiften mellan bilderna anger en slow motion-film. Bildspelet liknar ett norrskenslandskap och projiceras flera gånger om överlappandes på sidoväggar och tak.

Objekt, publikation, cloth live och/eller cloth interaktiv
En hud-hög, en tvål-hög, ett virrvarr trasor och en vikt publikation (text och bild) ställs i uppmärksamhetens centrum – medan cloth live och/eller cloth interaktiv stundtals framförs och förvandlar golvytan till ett hav av dunkla vågor, eller till den ohanterliga fläcken av spilld råolja.

 

cloth.0 är formulerad av Cristina Caprioli i samarbete med fotograf Håkan Larsson, och presenterades under egen regi i Svarta Huset i Stockholm 2015. Installationen är platsspecifik och utvecklar sig i relation till de(t) rum den bebor. cloth.0 producerades tidigare i annorlunda form med stöd från Scenkonst Sörmland och Katrineholms Konsthall, där den stod inför offentlig beskådning/deltagande 2014. Hösten 2017 visas installationen med titeln I DET DOLDA i Millesgårdens Konstnärshem.

cloth.0 anger även det rumsliga sammanhanget för ccap-föreställningen Sadness extended, vilken förskjuter men också bekräftar tankelandskapet och den trans-materiella texturen av cloth.0.

cloth.0 rider

hnl_140828_1005