ccap

ccap är en oberoende organisation som stödjer koreografiutveckling, under ledning av Cristina Caprioli – med bas i Stockholm.

ccap producerar scenföreställningar, installationer, filmer, objekt, publikationer och annorledes koreografi.

ccap driver långsiktiga interdisciplinära forskningsprojekt så som det tidigare CHOREO_DRIFT och det framtida CLOUD LIBRARY.

ccap erhåller verksamhetsstöd från Statens Kulturråd och Stockholms Stad Kulturförvaltningen.

För ccap lokal se http://www.coff.se/#/space/