ccap

ccap är en oberoende organisation som stödjer koreografiutveckling, under ledning av Cristina Caprioli med bas i Stockholm.

ccap producerar scenföreställningar, installationer, filmer, objekt, publikationer och annorledes koreografi, samt driver långsiktiga tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

ccap erhåller verksamhetsstöd från Statens Kulturråd och Stockholms Stad.

För ccap lokal se http://www.coff.se/#/space/