ccap

ccap är en oberoende organisation som stödjer koreografiutveckling, under ledning av Cristina Caprioli med bas i Stockholm.

ccap producerar scenföreställningar, installationer, filmer, objekt, publikationer och annorledes koreografi, samt driver långsiktiga tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

ccap erhåller verksamhetsstöd från Region Stockholm, Statens Kulturråd och Stockholms Stad.

För ccap lokal se http://www.coff.se/#/space/