ccap

ccap är en oberoende organisation för bildning i och spridning av koreografi under ledning av Cristina Caprioli.

ccap producerar koreografi i form av föreställningar, installationer, filmer, publikationer, utställningar och andra aktiviteter så som transdisciplinära smitthärdar, situationsspecifika deltaganden, långvariga beroenden och omedelbara gemensamheter.

ccap finns i Stockholm, sedan 2010 i egna arbetslokaler vid Körsbärsvägen, och från mars 2019 med egen scen i Telestaden Farsta.

ccap erhåller verksamhetsstöd från Region Stockholm, Statens Kulturråd och Stockholms Stad.