ccap

ccap är en oberoende organisation för produktion och spridning av koreografi, under ledning av Cristina Caprioli.

ccap producerar scenföreställningar, installationer, filmer, objekt, publikationer och annorledes koreografi, samt driver långsiktiga tvärvetenskapliga forskningsprojekt, interdisciplinära konferenser, platsspecifika deltagande aktiviteter och kollektiva evenemang.

 

ccap erhåller verksamhetsstöd från Region Stockholm, Statens Kulturråd och Stockholms Stad.

ccap har sin bas i Stockholm, och driver sedan 2010 arbetsplats på Körsbärsvägen 9.

För ccap lokal se http://www.coff.se/#/space/