Cristina Caprioli

Cristina Caprioli är en dansare och koreograf baserad i Stockholm. I mitten av 90-talet grundade hon den oberoende organisationen ccap, inom vilken hon producerar scenföreställningar, installationer, filmer, objekt, publikationer och annorledes koreografi, samt driver långsiktiga interdisciplinära forskningsprojekt. Capriolis koreografi kännetecknas av precision, komplexitet och fysisk högteknologi. Alla hennes produktioner utmanar fältets normativa format och utbytesekonomier. Caprioli är professor i koreografi och har mottagit en mängd stipendier och priser.